Regler för klädpoker

Det finns ett flertal olika regler eller varianter av klädpoker som man kan spela. Det gemensamma med samtliga varianter är att de som har den bästa pokerhanden vinner. Man kan välja olika pokerspel som till exempel Texas hold em, stötpoker eller kanske det vanligaste att man får fem mörka kort och därefter tillåts ett byte. För att spelet ska vara så givande som möjligt bör man vara minst 4 personer och högst 6 personer. Könsfördelningen bör vara jämnt fördelat, för maximalt nöje.

Innan spelet börjar kontrolleras att alla deltagare har lika många plagg och i de flesta fall får kvinnor ha ett plagg mer än männen. Spelet går ut på att man ska försöka spela av sina motståndares kläder. Detta gör man genom att försöka få en så bra pokerhand som är möjligt. Klädpoker spelas precis som vanlig poker att korten delas ut medsols och efter varje giv så försöker deltagarna att få en så bra pokerhand som möjligt. Vinnaren blir den som har den bästa pokerhanden. Om flera har samma pokerhand delas vinsten.

Avklädning kan ske i olika varianter. Antingen så får den som har den sämsta pokerhanden ensam ta av sig ett klädesplagg. Det kan också vara så att alla, förutom den som sitter med den vinnande handen, får ta av sig ett klädesplagg. Klädesplaggen får tas av i valfri ordning. Man kan även ha en regel som säger att den som vinner given får ta på sig ett plagg.

Alternativa regler förekommer och det är viktigt att man är överens om de regler som ska gälla innan spelet börjar. Alternativa regler kan vara att det är vinnaren som personligen får klä av motståndaren ett plagg eller att vinnare själv får välja vem som ska ta av ett plagg, vilket i många sammanhang kan ge subjektiva infall och därmed inte är att rekommendera. Det finns även vissa som väljer att gå lite längre vilket kan innebära att den som är helt naken får utföra en sexuell handling vid förlust, då det inte finns några fler klädesplagg att ta av. Vad dessa handlingar består av är det bara fantasin hos deltagarna som sätter den gränsen. Dock är det viktigt att man är överens och införstådd med reglerna innan man börjar spela så ingen känner sig obekväm av att hamna i situationer som kan kännas obehagliga.

Egentligen kan man bestämma vilka regler som helst för klädpoker och en vanlig variant är även att man slutar när man sitter i underkläderna. Denna variant är vanligast bland ungdomar som spelar av flera syften än bara nöjet att spela poker.

När man spelar klädpoker kan man antingen spela med eller utan marker. Det vanligaste är att man spelar utan och låter den med bästa handen vara vinnaren. Om man spelar med marker finns det några ytterligare regler som kan tillämpas. Bland annat kan man tillåtas att köpa tillbaka klädesplagg och om markerna tar slut kan man även köpa in sig i spelet igen genom att man byter ett klädesplagg mot marker, alltså man tar av sig ett klädesplagg och får i gengäld marker så man kan fortsätta att spela.