Tips för klädpoker

Att spela klädpoker kan vara ett utmärkt komplement för att spela vanlig poker på nätet, men det är också för många mindre pokerintresserade det närmaste det kommer till ett parti riktig poker. En grundbult i ett lyckat parti klädpoker är att samtliga involverade har lika roligt, och att stämningen aldrig blir annat än lättsam. Det finns inga grundmurade regler för hur spelet måste gå till, även om det finns en del regler som är allmänt vedertagna, och oftast förekommer. Det viktigaste är dock att alla som deltar är med på alla regler och hur spelet utövas, eftersom det lätt kan bli både pinsamt eller direkt otrevligt om spelet går överstyr. Frihet under ansvar, med andra ord, men desto mer belönande tack vare just denna frihet. Efter en lyckad omgång klädpoker ska egentligen alla spelare vara vinnare, och det finns några bra tips som kan underlätta den utgången.

Till att börja med bör alla vara införstådda med vilka regler som gäller, och det är rentav viktigare i klädpoker än i vanlig poker, trots att pengar sällan är inblandade, eftersom insatserna ändå kan vara höga på ett känslomässigt plan. Genom att vara väldigt tydliga med reglerna och hålla hårt på dem undviker man konflikter som annars lätt kan uppstå. Kör alltid ett provparti med kläderna på innan ni kör på allvar, för att säkerställa att alla är med på noterna.

En vanlig orsak till diskussion i klädpoker är kläderna, och även om man bestämmer en viss ordning för hur de ska tas av, kan ett smart alternativ vara att ge dem olika valörer. Detta gör spelet automatiskt mer rättvist om spelarna har olika många kläder, vilket oftast är fallet, och dessutom mer spännande. Gör man så kan man bestämma att en t-shirt har en valör som motsvarar 1 marker, byxor motsvarar 2 marker, underkläder 5 marker, och så vidare. Valörerna bestämmer ni förstås allra bäst själva – och då givetvis demokratiskt.